سفارش آنلاین ترجمه رسمی پارسوماش


سندهای مورد نیاز را انتخاب کنید:

لطفا با دقت سندهای مورد نیاز خود را انتخاب کنید.

کارت ملی
350,000 ریال
دانشنامه کاردانی تا دکتری
600,000 ریال
سند ماشین
580,000 ریال
ریزنمرات کارشناسی ارشد
900,000 ریال
ریزنمرات کاردانی یا کاردانی به کارشناسی تا 5 ترم
1,050,000 ریال
کارت پرسنلی
350,000 ریال
کارت معافیت
350,000 ریال
ریزنمرات سه ساله دبیرستان
900,000 ریال
ریزنمرات پیش دانشگاهی
500,000 ریال
شناسنامه مجرد
400,000 ریال
شناسنامه متاهل بدون فرزند
450,000 ریال
حکم بازنشستگی کوچک
450,000 ریال
دفترچه بیمه
450,000 ریال
دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیش دانشگاهی
450,000 ریال
فیش مستمری کوچک
450,000 ریال
کارت نظام پزشکی
450,000 ریال
کارت واکسیناسیون تا سه نوع واکسن
450,000 ریال
کارت پایان خدمت
450,000 ریال
گواهی اشتغال به تحصیل
450,000 ریال
گواهینامه رانندگی
450,000 ریال
گواهی ریز نمرات دانشگاهی
450,000 ریال
گواهی عدم سوءپیشینه
450,000 ریال
گذرنامه بدون روادید
500,000 ریال
روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (کوچک)
550,000 ریال
اساسنامه ثبت شرکتها فرمی هر صفحه
600,000 ریال
انواع قبض
600,000 ریال
برگ تشحیص مالیات، مالیات قطعی
600,000 ریال
برگ آزمایش پزشکی
600,000 ریال
برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی هرصفحه
600,000 ریال
پروانه دائم پزشکی
600,000 ریال
پروانه مطب، پروانه مسئولیت فنی
600,000 ریال
پروانه نشر و انتشارات
600,000 ریال
پروانه وکالت
600,000 ریال
تقدیر نامه و لوح سپاس، حکم قهرمانی
600,000 ریال
جواز کسب
600,000 ریال
سند وسائط نقلیه سبک
600,000 ریال
فیش حقوقی کوچک هر صفحه
600,000 ریال
فیش مستمری بزرگ
600,000 ریال
یک عنوان تست
500,000 ریال
ثبت سفارش